ESTETIKA PRAZNINE PDF

Estetika praznine. Tadej Tor~. Estetika praznine 8.†5. Tadej Tor~. 2. Ko tišina razpre zid. Razgrinjanje arhitekture praznega. Estetika praznine: eumetnost i meditacija u kulturama Istoka by Djandjordjo Paskvaloto at – ISBN X – ISBN Media Type. -. Carrier Type. -. Edition. -. Subject(s). estetika · izvori praznine. Specific Detail Info. -. Statement of Responsibility.

Author: Meztimuro Damuro
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 22 October 2012
Pages: 158
PDF File Size: 20.60 Mb
ePub File Size: 19.1 Mb
ISBN: 709-1-17246-641-7
Downloads: 15787
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrazragore

Bergsonizem je v tem smislu hkrati zvest Bergsonu in razhodu z njim, ne da bi bil pri tem negacija. Na to gleda dvodimenzionalno oziroma dualno: Prvi primer, ki ga navaja Venturi, je primer race [ duck ], kjer dekoracija popolnoma zanika arhitekturni sistem in kjer objekt postane simbol.

Na drugi strani imamo primer, kjer sta ta dva dela razdvojena drug od drugega, se pravi, da arhitekturni sistem tvori celoto, esteyika katero je neodvisno od nje dodan ornament.

Kenneth Frampton po drugi strani poudarja, da je treba vztrajati na dejstvu, da arhitektura ni zamenljiva z nobeno drugo stroko, kot njen temelj pa navaja strukturo in konstrukcijsko formo: Osnovni element tektonike je vez [ joint ]: Iz tega razloga je Nouvel na novo definiral, kaj pomeni dobro stanovanje.

Pravzaprav se z njim strinjam, le z eno majhno razliko. V njihovih projektih je vez znak. Znak ponovnega razmisleka o vlogi rastlinjaka in njegovih pozitivnih plateh, ki bi jih estetikx uporabili v polju arhitekture. V tem primeru je znak tisti, ki ustvari vez.

Ponovno izgrajevanje predstavlja prenos gradbenih tehnik iz ene generacije v drugo prav tam, kjer znak ponovno postaja stvar. V tem smislu je arhitektura stalna napetost med znakom in stvarjo: Heidegger, Predavanja in sestavki, prev.

S preskokom vmesne faze snov dobesedno izpuhti v zrak. Vendar pa sublimacija trdne snovi nikoli ni popolna: Preostanek oziroma odpadek procesa obenem postane tudi edina vidna sled sublimirane snovi. Odpadek zato igra vlogo retrogradnega medija praznune agregatnima stanjema trdne in plinaste snovi. Stene avditorija so ostale gole in neometane ter so zato ohranile tudi plast patine in sledi pretekle industrijske uporabe.

Dvorana je izpraznjena in na videz nedotaknjena: Vendar pa je pri stolpnici Fraitag in njenem odnosu do nekdanje industrijske okolice najbolj zanimivo opazovati razlike v primerjavi s Schiffbauom in Puls5. Kar je tudi hoteni cilj njenih ustvarjalcev: Sigmund Freud, The Uncanny, dostop Whitechapel Gallery, OK, pa recimo kaj o prostoru.

  CIRUGIA ZOLLINGER PDF

Estetika praznine | E-biblioteka

Izumiti moderno arhitekturo za dvajseto stoletje je bila napaka; arhitektura je v dvajsetem stoletju izginila; pod mikroskopom smo brali opombo v upanju, da bi iz nje nastal roman. Junkspace je videti, kot da bi hurikan premetal prej urejeno stanje, toda ta vtis vara — nikoli ni bil koherenten in nikoli ni stremel, da bi bil.

Vsa teorija za produkcijo prostora je osnovana na obsesivni preokupaciji z njenim nasprotnikom, substanco, to je arhitekturo. Klimatizacija je lansirala zgradbo brez konca. Junkspace je domena hlinjene, simulirane geometrije.

Junkspace je utemeljen na kooperaciji. Edini dizajn je kreativna proliferacija. V trenutku, ko sta bila red in ponavljanje odpravljena kot represivna, so gradbeni materiali postali vse bolj modularni, unitarni in standardizirani; eestetika da bi bila substanca pred-digitalizirana, naslednja stopnja abstrakcije.

Namesto poskusa red iztrgati iz kaosa je zdaj pitoreskno iztrgano iz homogeniziranega.

Glasilo za arhitekturo, umetnost in bivanjsko kulturo

Vsak element opravlja svojo nalogo v izpogajani osamitvi. Junkspace se nenehno spreminja, a se nikoli ne razvija. V Junkspaceu je situacija obrnjena: Junkspace edtetika obrnjeno tipologijo kumulativne, promiskuitetne identitete, pri kateri gre manj za zvrst kot za kvantiteto. Gre za prostor kolizije, za posodo atomov. Gre za pridobljeno kulturo. Ko gibanje postane koordinirano, se sesiri: Tokovi v Junkspaceu vodijo v katastrofo: Nekateri deli se starajo, druge se posodablja.

Travelatorje se prestavi v vzvratno. Nesklenjeni stiki razkrivajo prostrane podstropne prostore nekdanje soteske azbesta? Transparenca je izginila, nadomestila jo je gosta skorja prehodnih opravkov: Ravno je zvijano v vedno bolj labirintne konfiguracije.

Prostor je iz Junkspacea postrgan kot iz banje sladoleda, ki je bila predolgo v zamrzovalniku: Samo diagram poda znosno verzijo.

Financirano z loterijo, s subvencijo, dobrodelnostjo, dotacijo: Korporativni -entertainment je imperij entropije, prisiljeno gibanje skozi neusmiljene kopernikanske zakone. Na velikih digitalnih stenskih slikah: Junkspacepredviden za notranjost, lahko zlahka pogoltne celotno mesto v obliki Javnega prostora TM.

Ali prostrani odprti prostori zahtevajo prostran odprt Junkspace? Minimum zdaj obstaja v stanju parazitske soodvisnosti s prekomerno dozo: OMA Work Majstr. Now we work harder, stuck in a permanent weekend.

Its geometries are unimaginable, only doable. Urednik Praznin me je prosil za besedilo k fotografijam kota. Od kod fotografije kota. Popolnoma zanemarim estetske kvalitete objekta. In to je objekt.

  DRIVEN TO DISTRACTION HALLOWELL PDF

Stvar odnosa in stvar brez kvalitet ali pomenov. To je objekt, ki me zanima v fotografiji. Zato die Umwelt in ne samo okolica. Nekateri objekti, ki jih zaznavam v svoji okolici, imajo lastnost, da me potegnejo vase, da se znajdem v njih, da popolnoma fiksirajo moj pogled.

Tak objekt je na primer vogal, ulica ali gozd. Lesen vogal pa je zame objekt, ki se odpira, ki se mi odpira.

Do lesenih ploskev imam podoben odnos kot mnogi ljudje do ognja, ne morem nehati gledati vanje. Vogal nakazuje, ustvari prostor, v katerega se postavim. Samoumevno nadaljevanje vsrkanega pogleda je fotografija in rezultat je na estetoka straneh predstavljena serija.

Drugi tip objektov, ki me zanimajo, so objekti brez kvalitet in pomenov. Njihova raba ni samoumevna: Zdaj grem v skrajnosti. Obstajajo objekti, ki so lahko oboje: Prehod med pogledoma mi je zanimiv.

Vsi ti neuspehi so postali nadomestek za neko bedasto predstavo. To je arhitektura otopele abstrakcije, ne spektakla ali distrakcije. To je vse, kar sedaj obstaja za arhitekturo, ki je pobotana z praznune te resnice. To je sodobna maska arhitekture. Cambridge University Press, MIT Press,str.

Weimar Essaysprev. Harvard University Press,str. To esttika ne velja samo za arhitekturo. Tematika tega parka, ne boste verjeli, je Francija. Kar pa spet ni tako slabo! Po analogiji z Althusserjevim naslovom Filozofija in spontana filozofija znanstvenikov sem svoj program torej naslovil Filozofija in spontana filozofija umetnikov.

To je situacija, v katero morajo posredovati filozofi: Kakor da je bil dober znanstvenik tega kdaj sposoben! Nekako se zdi, da so umetnosti odvisne od svoje materialnosti. Ali umetniki morajo pisati? Vendar estefika biti tu karseda dosledni: In nobenemu filozofu ali umetnostnemu zgodovinarju za doktorsko disertacijo ni treba narediti slike ali posneti videa.

Tudi tu moramo biti karseda dosledni. Se pravi, raziskovanje v fiziki je praznien, kar vodi k dejstvu, da rezultat pripada fiziki. Filozofska raziskava je tisto, kar ukvarjanje s katerim koli objektom vodi k delu filozofske relevance. In enako velja za umetnost: Se pravi, da ne more napredovati samo sama s seboj.