IVAP ESTILO LIBURUA PDF

Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Mazuzilkree Kazrashakar
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 20 June 2008
Pages: 427
PDF File Size: 20.98 Mb
ePub File Size: 14.58 Mb
ISBN: 720-3-38572-123-2
Downloads: 14162
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshuktilar

Gaitasunak ebaluatzeko probak LH3. EREren erabilera Beste kontu batzuk: Laburdurak eta etilo Hiztegia: Inork nahi izanez gero, eskatu eta bidaliko dizkizuegu.

Berdez markatutakoak, berriz, guk lanean etengabe erabiltzen ditugunak dira. Euskara batuaren ajeak, Alberdania, 7. Egunkariaren estilo liburua, Egunkaria, 8. Estilo liburua, Berria, 9. Zalantza-dantza, HAEE, Ortotipografia, Ikasmaterialen aholku Batzordea. EIMArako lanak egiteko, ezinbestekoa. Oraintxe berrargitaratu da, eguneratuta 4. Estjlo nabigatzailearen gainean dabil eta hiztegi hauetan egiten du kontsulta, aldi berean: Euskalterm, Elhuyar eta Hiztegia.

Mota guztietako izen bereziak ikasmaterialetan nola itzuli behar diren azaltzen du: IZO atala oso erabilgarria da guretzat: Baina uste dut eguneratu gabe dagoela Hitza mugagabean idatzita ere, modu guztietara deklinaturik bilatzen du edo jokaturik, aditza bada.

Eta, hitza osorik idatzi gabe ere, forma horrekin hasitako hitz guztiak bilatzen ditu. Horrez gainera, hitzen bat gaztelaniaz edo beste hizkuntzaren batean berdin idazten bada, euskarazko orrietan bakarrik bilatzen du.

Gainerako bilatzaileek ez dituzte aukera horiek ematen. Honezkero zuetako asko EIMAko lanetan arituak izango zarete, baina beste askok, berriz, orain irakurriko zenuten lehen aldiz hitz hori. Beraz, hona hemen azalpena: Horrenbestez, guk itzultzen ditugun ikasmaterial guztiak EIMAra bidali behar izaten ditugu, hango adituek edukia nahiz hizkuntza-erabilera aztertu eta egokia den ala ez adieraz dezaten. Ikasmateriala argitaratu ahal izateko, ezinbestekoa da EIMAren onespena.

Eta, horretarako, zenbait eskakizun bete behar izaten ditugu: Orain arte, hiru liburuki argitaratu ditu. Zuetako inork inoiz ikasmaterialen bat itzuli behar badu, beraz, ezinbestean jakin eta erabili beharko ditu liburuki horietan azaldutakoak.

Eta zein dira, bada, liburuki horiek?

Estilo-liburu – Wikipedia, entziklopedia askea.

Aurreko zerrenda luze horretan aipatu ditugu: Bada, era berean, ez luke egon behar Euskaltzaindiaren arauen berri ez duen itzultzailerik ere. Hala ere, zenbaitetan, liurua batzuk erantsi ditugu, arauak ulergarriagoak izan daitezen batzuetan, gorriz markatu ditugu gure ekarpenak.

Inolako zalantzarik izanez gero, Euskaltzaindairen webgunean begira dezakezue, edo, bestela, guri zuzenean galdetu. Hiztegi Batuko hitzen zerrendak ematen dituzten arauak ez dira ageri. Horregatik falta dira gure zerrendan zenbait zenbaki.

  KELLSTEDT AND WHITTEN PDF

Dena den, markatuetan ere guk eatilo forma singularra erabiltzen ifap. Forma singularra erabili arren, aditza pluralean jar daiteke, pluralaz ari garela adierazteko: Dena den, adizki alokutiboak ongi erabiltzea ez da erraza, hikako moldean jardunda ere zenbaitetan ezin baita erabili: Liburu horrek irakurtzea merezi du.

Ordu bata da, ordu biak dira, hirurak, laurak, bostak, seiak, zazpiak… Iparraldean: Gainera, nola ahoskatzen diren kontuan hartu: Kontuan hartu zenbait zenbakik -a itsatsia dutela: Etzi, urtarrilak 20, bilera egingo dute. Amak semea etorrarazi du. Atzizki multzokaria -eria da langileria, biztanleria, bezeriaez -goa: Mugatzaile eta guzti eratuak diren izen bereziek —Antso Azkarra, Pernando Amezketarra eta horrelakoek— bere horretan gordetzen dute mugatzailea aposizioetan ere: Antso Azkarra erregeari… 2- Koma artean doanean, erreferentea eta aposizioko azken hitza deklinatu: Matematikako irakasle berria, iazkoaren ordez etorri dena, oso atsegina da.

Zure lagunak, eatilo hain ongi ezagutzen duenak, beste liburu bat kaleratu du.

Zer esan behar didazue niri, herria inork baino hobeto ezagutzen dudan honi? Gure herriko alkateak —musikazale amorratua bera— begi onez ikusi du… Haren etxean —aski zabala, ene ustez— erraz kabituko gara denok. Datorren larunbatean —hilak zortzi— hasiko da ehiza garaia. Inesiboan, mugatua lau urtean behin -ero: Dena den, zerrenda oso luzea bada, nahikoa da azkena deklinatzea. Izan ere, azkena bakarrik deklinatuz gero, aurreko guztiak NOR mugagabean eman behar direnez, ez genuke jakingo zein diren pluralak eta zein singularrak.

Ez dakit zuzen mintzatu ote naizen. Garazi, Julia, Maria… Done: Santi Kurutz, Santi Mami Adibideetan ikusten den bezala, letra xehez idatziko dira horrelakoak, eta pluralean deklinatuko. Izen arruntak direnean, berriz, letra xehez emango dira: Idazkerari dagokionez, bi hitzetan eta biak letra larriz. Gogoratu behar da bukaerako -a hori artikulua dela.

There was a problem providing the content you requested

Era berean, azken -a galtzen du, ondoan beste determinatzaileren bat edo adjektibo bat daramanean. Erabilera arruntean, deklinabide-marka azken izenari jarriko zaio: Arratzua-Ubarrundian bizi da nire laguna. Donostian, Getariatik, Donostia osoan… 4.

Herri izen batek amaierako libuura berezkoa ala mugatzaile duen jakiteko, begiratu herri-izendegian edota Elhuyar hiztegian. ERLATIBOA I Erlatiboa oso gai korapilatsua da, eta askok erabiltzen dute gaizki; edo, bestela, gaizki ez erabili arren, esaldi traketsak egiten dituzte, gaztelaniazko egiturari oso lotuak, euskaraz oso naturalak ez direnak. Horregatik, behin baino gehiagotan landu beharko dugu.

Hemen, lehen ikasgaia duzue. Beraz, arretaz aztertu beharko duzue, hurrengoan gai horri berriro behar bezala heltzeko. Askotan, gaztelaniazko erlatiboak euskaraz ere erlatiboz ematen tematzen gara, nahiz eta gauza bera esateko askoz ljburua modu sinpleagoak eta argiagoak badauden.

  HEIDENHAIN LS703 PDF

00 a Estilo-liburua Osorik – PDF Free Download

Mezua argi adierazten saiatu behar dugu, anbiguotasunari eta gaizki ulertuei bideak ixteko. Gaztelaniaz, galdegaia adierazteko, erlatiboa erabiltzen da askotan. Euskarak, berriz, beste bide bat du horretarako: Perpaus erlatiboak egiteko forma hori maila jasoan baino ez da erabili behar literaturan….

Beraz, gure itzulpenetarako, beste forma batzuk bilatu beharko ditugu.

Bada, batetik, azalpenezkoak koma behar du aurretik, eta, bestetik, esanahi aldetik, langilea langile jakin bat zergatik omendu duten azaltzen du azalpena da. Hori jakinik, nola euskaratuko zenituzkete? Ikus dezagun… Euskaraz, erlatiboz ematen den perpausa …-en murriztailea da, ez azalpenezkoa.

Bada, praktikan, halako esaldi errazak ere gaizki itzultzen ditugu askotan. Izan ere, gaztelaniaz ez da beti zuzen adierazten egia esan, ia inoiz ez. Hona hemen beste adibide bat: Zer esan nahi du, zuen ustez? Bestela, erabili aurrekoa, anbiguoagoa baita. Hau esan nahi badu, ongi dago: Beste adibide erraz bat: Beraz, beste moduren batera esan beharko da. Itzultzaileak nahikoa baliabide izan behar du jatorrizko testua behar bezala ulertzeko eta euskaraz ahalik naturalena, txukunena eta argiena emateko.

Honako hauek, hain zuzen: IVAPerako, ez da tarterik utzi behar. Horretarako, Hiztegi Batua hartuko dugu ardatz kontuan izan Xuxenek ez dituela oker idatzitako hitz guztiak harrapatzen, eta okertzat jotzen dituen batzuk zuzenak direla. Baina, jakina, guri ezinezkoa zaigunez bertako hitz guztien berri ematea, eta, batez ere, eguneroko jarduneko premiek bultzatuta hiztegia zeuek ere maiz erabili beharko duzuenez, lehenik eta behin Hiztegi Batua zer den eta nola erabili behar den azalduko dizuegu, badaezpada ere.

Hitzen bat nola idatzi behar den jakin nahi izanez gero, jo ezazue bertara. Dena den, hor ez agertzeak ez du esan nahi euskaraz hitz hori erabili ezin denik. Hiztegi Batuan ageri diren hitzak Euskaltzaindiak oraingoz euskal formatzat onartutakoak dira, baina dagoeneko ari dira hiztegiari bigarren itzulia ematen eta apurka-apurka beste hitz batzuk sartzen.

Adibidez, lehen itzulian enpresaburu hitza sartu zuten, baina ez, ordea, enpresari. Bigarrenean, berriz, sartu dute. Batzuetan, okertzat emandako hitz bat sarrera gisa ageri da, okerra dela adierazteko; baina, beste batzuetan, hitza zuzen idatzi ezean, ez zaizue agertuko.